Daftar dan Sertifikat Wakaf

  • Tanah Wakaf Muhammadiyah No. 15 Desa Tamantirto Hak Milik No. 1402 Akta Ikrar Wakaf 08-04-2010-W.2-01-VI-2010 Masjid Baitunnafiq Brajan
  • Tanah Wakaf Muhammadiyah No. 27 Desa Tamantirto Hak Milik No. 12105 Akta Ikrar Wakaf 10-01-2018-W2-02-BH-2018 Perluasan Masjid Al Muqorrobin Selokambang